Asenna Adobe Flash Player nähdäksesi tämä sisältö.

Melu ja aika ratkaisee  


sinulla_on_vain_kaksi_korvaa_1.jpg

Miksi käyttö huono ?

(Lähde: Suomen työterveyslaitos)

 • Huono motivaatio -> vähäinen käyttöaste ja huono vaimennus
 • (Foreshaw & Crunshley (1982)
 • Suojainten käyttöä täytyy opetella ja se täytyy toistaa - Erityisesti tulpat ovat ongelmallisia
 • Motivaatio onnistuu parhaiten, jos perustuu henkilökohtaiseen tilanteeseen
  • Melun vaikutukset
  • Melutaso työpaikalla
  • henkilökohtainen audiometria (Limbscomb 1994)

EN 458 (meludirektiivi) LÄHTÖKOHDAT 

(Lähde: Suomen työterveyslaitos)

 • KÄYTTÖASTE ON SAATAVA MAHDOLLISIMMAN KORKEAKSI
  • KOMMUNIKOINTIA RAJOITETTAVA MAHDOLLISIMMAN VÄHÄN
  • MUKAVUUS ON TÄRKEÄTÄ
 • SUOJAIMISTA HUOLEHDITTAVA OIKEIN
  • VALMISTAJAN OHJEISTUSTA KÄYTETTÄVÄ
 • TYÖNTEKIJÖIDEN OPASTUS JÄRJESTETTÄVÄ ASIANMUKAISESTI
 • ILMOITETUT VAIMENNUKSET PERUSTUVAT 84% SOPIVUUTEEN


Lähde: Suomen työterveyslaitos

Ketä direktiivi koskee

 • Melu on edelleen ongelma
 • Ongelman luonne on muuttunut
  • keskittymistä ja kommunikaatiota vaativat työt lisääntyneet
  • Kommunikaatiota myös kovassa melussa
 • Meluongelmaisia
  • Yli 85 dB 200 000 Ylempi toimenpideraja
  • yli 80 dB 200 000 Alempi toimenpideraja
  • yli 70 dB tausta + kommunikaatiolaite yli 10
   • kuulovammariski kommunikaatiolaitteesta
  • Yli 65 dB ja kommunikaatiotyö yli 10 000
   • puhe-elinten vammat
  • yli 35 dB ja hankala taustamelu ???
   • keskittymisongelma

 

Työn luonteen muuttuminen 1900-luvulla

sinulla_on_vain_kaksi_korvaa_2.jpg

Lähde: Suomen työterveyslaitos

Kuulovamma esiintyvyys

 • 45-65 vuotiasta 10% kuulovammaisia
  • Suomessa noin 200 000
  • Meluvammaisia näistä noin 70 000
 • Meluvammoja 900-1000/v
 • Akuutteja traumoja
  • Asevelvollisuus 200-300/v
  • Vapaa-ajan melu 50-200
  • Työ-melu 10-50 ?
 • Kuulovamma on kommunikaatio yhteiskunnassamme vakava ongelma
  • noin kolmannes on työmelun aiheuttamia

 

Lähde: Suomen työterveyslaitos

sinulla_on_vain_kaksi_korvaa_3.jpg