Näiltä sivuilta löydät ajankohtaista yleistietoa:

ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus

Räjähdysvaarallisia tiloja ja tiloissa käytettäviä laitteita koskeva ATEX-lainsäädäntö on tullut voimaan  vuonna 2003.

Työsuojeluviranomaiset valvovat räjähdysvaarallisia kohteita osana työturvallisuuslainsäädännön  valvontaa. TUKES valvoo räjähdysvaarallisten
tilojen turvallisuutta laitoksissa, joissa vaarallisten  kemikaalien käsittely on laajamittaista. Näissä  kohteissa TUKES valvoo lainsäädännön noudattamista
myös pölyräjähdysten torjunnan osalta...

 

GPS -paikannus

USA:n armeija kehitti GPS:n (Global Positioning System) omiin tarpeisiinsa, mutta nykyään sillä on myös paljon siviilisovelluksia. Järjestelmä perustuu 24:ään Maata kiertävään satelliittiin. Ne lähettävät tarkkaa aikasignaalia yksilöllisellä radiotaajuudellaan ja ne on järjestetty niin, että vähintään neljä satelliittia on jatkuvasti näkyvissä missä tahansa maapallolla. Kun pelkästään vastaanottimena toimiva GPS-laite saa esteettä tätä signaalia neljältä satelliitilta, se osaa laskea tarkan sijaintinsa...

 

Kuulonsuojaus

Melua emme voi poistaa ympäriltämme helposti, mutta meidän pitää suojautua siltä tarkoituksenmukaisin kuulonsuojaimin.

Kannattaa kartoittaa meluisat paikat, joissa käy. Näissä paikoissa on aina käytettävä asian mukaista kuulonsuojausta. Kuulonsuojaus on tarpeen jokaiselle joka selvästi altistuu vahingolliselle melulle. Näitä ovat esim. rakennuskohteiden-, teollisuuden koneiden-, tuotantotilojen-,  tuliaseiden- ja jne. -äänet.

Kuulonsuojain ei kuitenkaan saa estää varoitusäänien tai työn kulkuun liittyvien äänien kuulemista. Tärkeintä on, että suojainta käytetään vain aina haitalliselle melulle altistuttaessa....

 

Digitaaliradiopuhelimet

Tällähetkellä käytössä olevat tietoliikenne standardit koskien digitaaliradiopuhelimia ovat NXDN (Digital Air Interface Protocol) ja TDMA (Time Division Multiple Access). Kenwood digipuhelimet käyttävät NXDN  ja Motorola digipuhelimet käyttävät TDMA. NXDN ja TDMA digitaali radiopuhelimet eivät ole tällä hetkellä yhteensopivia.

Digitaalisuus mahdollistaa edullisen siirtyminen analogi-järjestelmistä digitaalisiin, koska digitaalipuhelimia voi käyttää myös analogi verkossa. Parempi äänenlaatu ja monipuoliset lisätoiminnot ovat etuina digitaalitekniikassa...